In de rij van de supermarkt

Geschreven tijdens en voor Into The Great Wide Open Festival te Vlieland

De rij bij de broodjes gaat twee keer de hoek om. Voor me staat een mevrouw. Ze tikt het meisje voor haar aan.
“Zeg, vind je het erg als ik even naar buiten ga zodat ik een sms kan versturen over het brood?”
Het meisje kijkt de vrouw niet begrijpend aan. Mompelt iets in de trant van ja, nee, natuurlijk. De vrouw loopt naar buiten. Buiten zien we haar met de mobiel in een uitgestrekte arm rond lopen, alsof ze een vlinder met een net probeert te vangen. Ze loopt terug naar binnen en neemt haar plaats in de rij weer in.
We zwijgen.
Dan schrikt de vrouw op.
“Waar is mijn zoon eigenlijk?” zegt ze.
“O, ik wist niet dat dat ook bij de taakomschrijving hoorde,” zegt het meisje.
De vrouw springt weer uit de rij en rent in een slalom door de schappen de deur door, naar buiten.